Τι είναι το FiberPro²

Eίναι ένα πρόγραμμα ποιοτικής αναβάθμισης και ιχνηλασιμότητας του τελικού προϊόντος, δηλαδή της ίνας του βαμβακιού.

Γιατί πιστοποίηση FiberPro²

-Παραγωγή βαμβακιού υψηλής ποιότητας και αξίας.

-Διαφοροποίηση του προϊόντος στην αγορά.

-Προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό και το εκκοκκιστήριο.

-Συνεχής εκπαίδευση των παραγωγών σε νέες τεχνικές της καλλιέργειας με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του τελικού προϊόντος.

Βασικές αρχές

Βασίζεται στις αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης, γι’ αυτό τον λόγο οι παραγωγοί που συμμετέχουν στο FiberPro2 μπορούν να πιστοποιηθούν κατά AGRO1 και AGRO 2.2 από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS, εάν το επιθυμούν.

DP332, DP396, DP377

Οι τρεις ποικιλίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα FiberPro², συνδυάζουν υψηλές αποδόσεις στο χωράφι και «ισορροπημένα» χαρακτηριστικά ίνας.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας οι γεωπόνοι της Σπύρος Ανδριώτης και τα συνεργαζόμενα με αυτή γεωπονικά καταστήματα παρακολουθούν και συμβουλεύουν τους παραγωγούς με βάση την ορθή γεωργική πρακτική.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος είναι η παραγωγή πιστοποιημένου ποιοτικού βαμβακιού, δημιουργώντας υπεραξία για όλους τους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας με κυριότερο ωφελημένο τον Έλληνα παραγωγό.

ico_count_3_black.png

13

Εκκοκκιστήρια

farmer.png

247

Παραγωγοί

ina.png

22000

Στρέμματα

cotton-icons3-1.png

37

37% Μέση Απόδοση σε ίνα

*Αποτελέσματα Προγράμματος 2018

Πιστοποιητικα Εκκοκκιστηριων