Υβριδια Σοργου

ADVANCEGRAZER

– Υβρίδιο Sorghum bicolor X Sorghum sudan.

– Πρώιμο υβρίδιο πολλαπλών κοπών με άριστη προσαρμοστικότητα.

– Υγιή, ψηλά φυτά με μεγάλη ομοιομορφία.

– Ιδανική επιλογή για βόσκηση, σανό και ενσίρωση.

– Εύκολη εγκατάσταση και γρήγορη ανάπτυξη.

– Υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Μεγάλη ανοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες.

– Πλούσιο σε σάκχαρα και πρωτεΐνες.

Χρόνος σποράςΑπρίλιος-Ιούνιος
Θερμοκρασία εδάφους> 12ο C
Πυκνότητα σποράς 5 kg/στρέμμα
Πρώτη κοπή 45 ημέρες από τη σπορά
Ενδιάμεσες κοπέςανά περίπου 30 ημέρες
Στάδιο κοπήςΎψος φυτών>1m , 10cm από το έδαφος και πριν την άνθηση