Υβριδια Ηλιανθου

ES TERRAMIS CL

– Πρώιμο υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας Clearfield.

– Εξαιρετικές αποδόσεις σε σπόρο.

– Ειδικά προσαρμοσμένο για ξηροθερμικές συνθήκες.

– Εξαιρετική ανοχή στα διάφορα stress και τις ασθένειες.

– Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.

– Χαμηλού ύψους υβρίδιο.

– Εξαιρετική ομοιομορφία φυτών στο χωράφι.

– Πολύ καλή γονιμοποίηση.

– Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (47%+).

– Ποτιστική καλλιέργεια : 6.000-6.500 φυτά / στρέμμα.

– Ξηρική καλλιέργεια : 5.500-6.000 φυτά / στρέμμα.

ilian8oi-3.jpg

ES NOVAMIS CL

– Νέο πρώιμο υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας Clearfield με υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.

– Χαμηλού – μετρίου ύψους υβρίδιο με άριστη αντοχή στο πλάγιασμα.

– Εξαιρετική αντοχή σε ασθένειες.

– Ομοιόμορφο μέγεθος πίτας με πλήρη γονιμοποίηση μέχρι το κέντρο.

– Ιδανική επιλογή για όλα τα ποτιστικά και γόνιμα ξηρικά χωράφια.

– Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (47%+).

– Ποτιστική καλλιέργεια : 6.000-6.500 φυτά / στρέμμα.

– Ξηρική καλλιέργεια : 5.500-6.000 φυτά / στρέμμα.

ilian8oi-4.jpg

ES GENESIS CLP

– Πρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield Plus.

– Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.

– Χαμηλού ύψους υβρίδιο.

– Υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Εξαιρετική αντοχή σε ασθένειες.

– Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (48%+).

– Η ιδανική επιλογή για τα ΥΨΗΛΟΑΠΟΔΟΤΙΚΑ περιβάλλοντα.

illian8oi1-1.jpg

ES LORIS CLP

– Μεσοπρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield Plus.

– Μετρίου ύψους υβρίδιο.

– Υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Εξαιρετική ανοχή στα διάφορα stress.

– Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (51%+).

– Οι κατάλληλες  επιλογές ακόμη και για τα ΔΥΣΚΟΛΑ περιβάλλοντα.

ES-LORIS-CLP.1.1.jpg

ES JANIS CLP

– Μεσοπρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield Plus.

– Χαμηλού ύψους υβρίδιο.

– Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Εξαιρετική αντοχή στα διάφορα stress και τις ασθένειες.

– Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (47%+).

– Οι κατάλληλες  επιλογές ακόμη και για τα ΔΥΣΚΟΛΑ περιβάλλοντα.

ES-JANIS-CLP.1.1.jpg

ES ELECTRIC CLP

– Πρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield Plus.

– ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

– Χαμηλού ύψους υβρίδιο.

– Υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Εξαιρετική αντοχή σε ασθένειες.

– Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (49-50% +)

– Προτεινόμενο από τη βιομηχανία για συμβολαιακή παραγωγή λαδιού υψηλής περιεκτικότητας ολεϊκού οξέος.

– ΥΒΡΙΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ HIGH-OLEIC.

ilian8oi-2.jpg

ES KAPRIS CLP

– Πρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield Plus.

– Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.

– Μετρίου ύψους υβρίδιο.

– Υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες.

– Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (47%+).

– ΟΙ ΙΔΑΝΙEΣ ΕΠΙΛΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΨΗΛΟΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΑ.

ES-KAPRIS-CLP.1.1.jpg