Ποικιλιες σιτηρων

MAESTRALE

– Πολύ πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Υψηλή αντοχή στο πλάγιασμα και τις ασθένειες.

– Καλή ποιότητα καρπού και υψηλός δείκτης κίτρινων χρωστικών.

– Πυκνότητα σποράς 18-20 κιλά/στρέμμα.

Χαρακτηριστικά Ποικιλίας 
Διασταύρωση Iride/Svevo
Δημιουργία PSB
Χαρακτηριστικά Φυτού 
ΞεστάχυασμαΠολύ Πρώιμο
Ύψος Μέσο
Χρώμα αγάνων Ανοιχτό Καφέ
Δυναμικό παραγωγήςΠολύ υψηλό
Ποιότητα Καρπού 
Εκατολιτρικό βάροςΥψηλό
Δείκτης κίτρινων χρωστικώνΠολύ Υψηλός (24,5-26,5)
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη Πολύ Υψηλή
Ποιότητα γλουτένηςΠολύ καλή
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας 
Διασταύρωση S2/WB881
Plinio/F22
Δημιουργία PSB
Χαρακτηριστικά Φυτού 
ΞεστάχυασμαΠρώιμο
Ύψος Μέσο
Χρώμα αγάνων Καφέ - Μαύρο
Δυναμικό παραγωγήςΠολύ υψηλό
Ποιότητα Καρπού 
Εκατολιτρικό βάροςYψηλό
Δείκτης κίτρινων χρωστικώνΠολύ Υψηλός (25-27)
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη Υψηλή
Ποιότητα γλουτένηςΠολύ καλή

GRECALE

– Πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Υψηλή αντοχή στο πλάγιασμα, στο ψύχος και στις σημαντικές ασθένειες.

– Καλή ποιότητα καρπού και πολύ υψηλός δείκτης κίτρινων χρωστικών.

– Πυκνότητα σποράς 18-20 κιλά/στρέμμα.

SECOLO

– Πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Μεγάλη Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

– Πολύ υψηλό εκατολιτρικό βάρος.

– Αρίστη αντοχή σε βιοτικά και αβιοτικά stress.

– Εξαιρετική ποιότητα σιμιγδαλιού.

– Πυκνότητα σποράς 18-20 κιλά/στρέμμα.

Χαρακτηριστικά ποικιλίας 
Διασταύρωση P43/U237
Δημιουργία PSB
Χαρακτηριστικά Φυτού 
ΞεστάχυασμαΠρώιμο
Ύψος Μέσο
Χρώμα αγάνων Μαύρο
Δυναμικό παραγωγήςΠολύ υψηλό
Ποιότητα Καρπού 
Εκατολιτρικό βάρος Πολύ υψηλό
Δείκτης κίτρινων χρωστικών Υψηλός(23-25)
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη Υψηλή
Ποιότητα γλουτένηςΠολύ καλή
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας
Διασταύρωση Claudio/V80
Δημιουργία PSB
Χαρακτηριστικά Φυτού 
ΞεστάχυασμαΠρώιμο
Ύψος Μέσο
Χρώμα αγάνων Λευκό
Δυναμικό παραγωγήςΠολύ υψηλό
Ποιότητα Καρπού 
Εκατολιτρικό
βάρος
Πολύ υψηλό
Δείκτης κίτρινων χρωστικώνΥψηλός(23-25)
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη Υψηλή
Ποιότητα γλουτένηςΠολύ καλή

EGEO

– Πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.

– Μεγάλη σταθερότητα αποδόσεων.

– Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος.

– Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και πολύ καλή ποιότητα γλουτένης.

– Πυκνότητα σποράς 18-20 κιλά/στρέμμα. 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ