ποικιλιες βαμβακος

ADRA

– Μεσοπρώιμη ποικιλία.

– Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.

– Εύρωστο και φυλλώδες φυτό.

– Πλούσια καρποφορία.

– Βαθύ ριζικό σύστημα.

– Πολύ καλή μεταβροχική συμπεριφορά καρυδιού.

– Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

DP-396adra.jpg

DP 332

– Πρώιμη ποικιλία.                                          

– Μοναδικός συνδυασμός πρωιμότητας και πολύ υψηλού
δυναμικού αποδόσεων.

– Σταθερότητα στις αποδόσεις.                  

– Ευρεία προσαρμοστικότητα σε όλα τα περιβάλλοντα.

– Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.

– Ευκολία στη διαχείριση.                          

– Πλούσια καρποφορία.

– Πολύ καλή ανοχή στην αδρομύκωση.

– Εξαιρετικό άνοιγμα κάψας.

– Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα – άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

dp32-22b.jpg

DP 396

– Πρώιμη ποικιλία.

– Πολύ υψηλό δυναμικό αποδόσεων.

– Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών.

– Βαθύ και δυνατό ριζικό σύστημα.

– Ευκολία στη διαχείριση.                             

– Πλούσια και συνεχής καρποφορία.

– Τριχωτό φύλλωμα – μεγάλη αντοχή σε προσβολή από ιασσίδες.

– Ικανοποιητική ανοχή στην αδρομύκωση.

– Γρήγορη και εύκολη συγκομιδή.

– Υψηλή απόδοση και ποιότητα ίνας.

DP-396.1.1jpg.jpg

DP 377

– Μεσοπρώιμη ποικιλία.

– Υψηλές αποδόσεις.

– Η καλύτερη επιλογή για χωράφια που δεν υστερούν σε βλαστική ανάπτυξη.

– Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.                      

– Ευκολία στη διαχείριση.                        

– Αραιό φύλλωμα και υψηλός αριθμός καρποφόρων οργάνων.

– Εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση.

– Ανεκτική σε συνθήκες πρώιμης γήρανσης (παραμένει πράσινη ως τη συγκομιδή).

– Εντυπωσιακό άνοιγμα.

– Υψηλή απόδοση και ποιότητα ίνας.

dp-2419.2.1.jpg

DP 419

– Μεσοπρώιμη ποικιλία.Ευρεία προσαρμοστικότητα σε όλα τα περιβάλλοντα.

– Μεγάλη σταθερότητα στις αποδόσεις.

– Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη.

– Ευκολία στη διαχείριση.

– Πλούσια καρποφορία.

– Θαμνώδες φυτό.

– Πολύ καλή ανοχή στην αδρομύκωση.

– Εντυπωσιακό άνοιγμα – άριστη συγκομιδή.

– Πολύ ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ίνας.

DP419-FINAL.jpg

DP 401

– Μεσοπρώιμη ποικιλία.

– Υψηλές αποδόσεις.

– Ιδανική επιλογή ακόμη και για αδύναμα εδάφη.

– Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.

– Ευκολία στη διαχείριση.

– Πλούσια καρποφορία.

– Βαθύ και ισχυρό ριζικό σύστημα – μεγάλη αντοχή σε συνθήκες stress νερού.

– Εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση.

– Ανεκτική σε συνθήκες πρώιμης γήρανσης (παραμένει πράσινη ως τη συγκομιδή).

– Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.

DP-401.2.jpg

Πυκνoτητα Σπορας

Φυτά/ΜέτροΦυτά/ΣτρέμμαΣτρέμματα/Σακί
141458414
161666712
18 1875011
20 2083310
22 229169
24250008

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ