Λειμωνια

barspectra II

– Ετήσιος λειμώνας – Lolium multiflorum Westerwoldicum, τετραπλοειδής.

– Χρήση: Βόσκηση – Σανός – Ενσίρωση.

– Γρήγορη εγκατάσταση μετά τη σπορά.

– Υψηλό αδέλφωμα και πυκνή ανάπτυξη.

– Υψηλή αναλογία φύλλου προς στέλεχος.

– Ταχεία επανεκκίνηση μετά από κάθε κοπή.

– Δυνατότητα πολλαπλών κοπών.

– Εξαιρετική αντοχή σε συνθήκες ξηρασίας.

– Υψηλή συνολική απόδοση σε ξηρά ουσία, πρωτεΐνη και ενέργεια και μεγάλη διατροφική αξία ζωοτροφής.

midikh2.jpg

BARTIGRA

Ετήσιος λειμώνας – Lolium multiflorum Westerwoldicum, τετραπλοειδής.

Χρήση: Βόσκηση – Σανός – Ενσίρωση.

– Γρήγορη και ομοιόμορφη πρώτη ανάπτυξη.

– Ταχεία επανεκκίνηση μετά από κάθε κοπή.

– Δυνατότητα πολλαπλών κοπών.

– Πολύ καλή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και στην υψηλή υγρασία.

– Μεγάλη αντοχή σε μυκητολογικές προσβολές.

– Υψηλής διατροφικής αξίας ζωοτροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες

leimones-1-e1564072693707.jpg

PROTI PLUS

Καινοτόμο ετήσιο μίγμα Lollium και ποιοτικών τριφυλλιών.

Σύνθεση: 45% Lolium multiflorum Westerwoldicum 4n – 25% Lolium multiflorum 2n – 11% Trifolium incarnatum – 11% Trifolium alexandrinum – 8% Trifolium resupinat

Χρήση: Βόσκηση – Σανός – Ενσίρωση.

Γρήγορη εγκατάσταση μετά τη σπορά και άμεση ανάπτυξη μετά από κοπή ή βόσκηση.

Πρόσθετο άζωτο από τα ψυχανθή με αποτέλεσμα αύξηση των αποδόσεων και βελτίωση του χωραφιού.

Δυνατότητα πολλαπλών κοπών.

Ακόμη και 10% περισσότερη ξηρά ουσία /στρέμμα από το απλό Lollium.

Αύξηση +5-15% σε Ενέργεια(ΜJ/ME) και +30-50% σε Εύπεπτες Πρωτεΐνες στο ενσίρωμα, συγκρινόμενο με το ενσίρωμα μόνο από Lollium.

PROTI-PLUS.jpg

ENDURO

Πολυετές μίγμα αγροστωδών.

Σύνθεση: 55% Festuca arundinacea – 30%  Dactylis glomerata – 15% Lolium perenne.

Χρήση: Βόσκηση.

Μέγιστα οφέλη από το κάθε είδος αγροστώδους.

Μεγάλη ικανότητα αδελφώματος και υψηλή εδαφοκάλυψη.

Υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά ζωοτροφής.

ENDURO.jpg