ΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στις 16 & 17 Ιουλίου και την απότομη πτώση της θερμοκρασίας, που σε ορισμένες περιοχές ήταν και κάτω από τους 16οC , παρατηρήθηκε σε πολλές βαμβακοφυτείες ένα έντονο κοκκίνισμα των φύλλων. Το κοκκίνισμα αυτό δεν οφείλεται σε κάποια εντομολογική ή μυκητολογική προσβολή. Οφείλεται όμως σε μια δυσλειτουργία της φυσιολογίας του φυτού λόγω των κλιματικών συνθηκών stress που υπήρξαν. Συγκεκριμένα, το κόκκινο χρώμα των φύλλων οφείλεται σε αύξηση της συγκέντρωσης στο φύλλο μιας χρωστικής που ονομάζεται ανθοκυανίνη.  Η σύνθεση της ανθοκυανίνης αυξάνεται απότομα όταν τα φύλλα έρχονται σε επαφή με έντονη ηλιακή ακτινοβολία αμέσως μετά από διάφορα αβιοτικά (καιρός) ή βιοτικά(εχθροί, ασθένειες) stress. Η ανθοκυανίνη όπως παρατηρούμε και στις φωτογραφίες 1 και 2, είναι ορατή στην πάνω κυρίως επιφάνεια του φύλλου και πιο συγκεκριμένα στην εξωτερική μεριά του φύλλου που έρχεται σε επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό, παρατηρούμε ,επίσης, το κοκκίνισμα των φύλλων να παρατηρείται στα πάνω και μάλιστα εξωτερικά φύλλα του φυτού και όχι στα κατώτερα φύλλα. Σε συνθήκες δυνατού αέρα, η κάτω επιφάνεια του φύλλου δύναται να αναστραφεί και να εμφανιστεί η συγκέντρωση της ανθοκυανίνης και στην κάτω πλευρά με τα αντίστοιχα συμπτώματα (φωτογραφία 3).

Τα φυτά που φέρουν τα συμπτώματα, συνήθως ξεπερνούν το σοκ με τη σταδιακή επιστροφή στις κανονικές κλιματικές συνθήκες. Αν τα συμπτώματα είναι έντονα(κυρίως στις στρεσαρισμένες φυτείες), συνιστάται κανονική(όχι υπερβολική) άρδευση και ψεκασμός με θειικό μαγνήσιο.

Φωτ. 1,2: Κοκκίνισμα στα πάνω φύλλα του φυτού και στην εξωτερική μεριά που έρχεται σε επαφή με τον ήλιο.

  

Φωτ. 3: Αναστροφή των φύλλων λόγω αέρα και κοκκίνισμα των φύλλων στην κάτω πλευρά.

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.

                                                                                                        

SHARE TO