Η ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Τι ειναι η αποφυλλωση του βαμβακιου και γιατι ειναι σημαντικη η επιτυχια της

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση, κατά την οποία προκαλείται χημικά η πτώση των φύλλων του βαμβακιού. Με την πτώση των φύλλων, διασφαλίζουμε να μην υποβαθμιστεί ποιοτικά  το παραγόμενο προϊόν λόγω ξένων υλών και χρωματισμού ή λερώματος της ίνας . Αξίζει να σημειωθεί, πως μόνο το αποφυλλωμένο και στεγνό βαμβάκι μπορεί να αποθηκευτεί με επιτυχία. Σε πολλές περιπτώσεις, κάνουμε χρήση  ωριμαντικού σκευάσματος(σε συνδυασμό με αποφυλλωτικό ή και όχι) το οποίο επιταχύνει την ωρίμανση των καρυδιών και άρα το γρήγορο και ομοιόμορφο άνοιγμα τους.

Ποιος είναι ο σωστός χρόνος εφαρμογής;

Ο σωστός χρόνος εφαρμογής είναι το Α και το Ω για την επιτυχία της αποφύλλωσης. Υπάρχουν 3 πρακτικές μέθοδοι υπολογισμού του χρόνου επέμβασης:

Α. Προσδιορισμός του αριθμού των γονάτων πάνω από το ραγισμένο καρύδι(ΓΠΡΚ).

Βρίσκουμε το ραγισμένο καρύδι πρώτης θέσης(είναι μόνο ένα στο φυτό). Βρίσκουμε το τελευταίο συγκομίσιμο καρύδι. Μετρούμε τα γόνατα από το ραγισμένο καρύδι προς τα πάνω, μέχρι το τελευταίο συγκομίσιμο καρύδι. Όταν τα γόνατα αυτά είναι 4-5, τότε μπορούμε να αποφυλλώσουμε χωρίς καμία μείωση στην παραγωγή. Όπως βλέπουμε και στο  σχήμα 1, όσα περισσότερα είναι τα γόνατα πάνω από το ραγισμένο καρύδι, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μείωσης της παραγωγής από τη χρήση του αποφυλλωτικού.

Σχήμα 1. Αριθμός γονάτων πάνω από το ραγισμένο καρύδι(ΓΠΡΚ)

Β. Δυνατότητα κοπής του καρυδιού

Κόβοντας  τα καρύδια (από τη μέση του φυτού και πάνω) κάθετα με ένα μαχαίρι, μπορούμε να εκτιμήσουμε αν ο σπόρος έχει ωριμάσει φυσιολογικά. Όταν η επιδερμίδα του σπόρου έχει σκούρο καφέ χρώμα και ο σπόρος δεν είναι μαλακός, τότε ο σπόρος έχει φτάσει στην τελική του ωρίμανση. Στη φωτογραφία 1 βλέπουμε τη διαφορά ώριμου και ανώριμου σπόρου.

Φωτ. 1. Αριστερά: ώριμος σπόρος, Δεξιά: ανώριμος σπόρος.

Γ. Ποσοστό ανοίγματος των καρυδιών στη φυτεία

Η χρήση των αποφυλλωτικών γίνεται όταν  περίπου 50% των καρυδιών έχει ανοίξει και το 70% των καρυδιών  έχει ωριμάσει φυσιολογικά(δυνατή η κοπή του καρυδιού μόνο με μαχαίρι και αδύνατη η πίεση με τα δάχτυλα).

Τι προσέχουμε κατά την αποφύλλωση;

  • Απουσία βροχών για τις επόμενες 7-10 μέρες μετά την επέμβαση.
  • Ζεστός καιρός με ηλιοφάνεια(επιθυμητές οι θερμοκρασίες ημέρας 15-20 οC).
  • Tα φύλλα να είναι υγιή, και να μην υπάρχει αναβλάστηση στην φυτεία.
  • Σημαντική είναι η καλή διαβροχή του φυλλώματος και η αποφυγή της απορροής.

 

Ποια σκευάσματα χρησιμοποιούμε για την αποφύλλωση και ποια για την ωρίμανση;

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν δυο εγκεκριμένα αποφυλλωτικά σκευάσματα με δραστικές ουσίες τις carfentrazone-ethyl και pyraflufen-ethyl, και ένα ωριμαντικό με τη δραστική ουσία ethephon.

 

ΙωάννηςΓ.Ραμνιώτης

Τεχνικό Τμήμα ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.

SHARE TO