ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης του Ελληνικού βαμβακιού η εταιρία Σπύρος Ανδριώτης Α.Ε σε συνεργασία με την Γ & Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε και την NOVACERT ΕΠΕ εφάρμοσε το Ιδιωτικό Πρωτόκολλο Βάμβακος «FiberPro2», χρησιμοποιώντας ποικιλίες Deltapine τις οποίες διατηρεί, σποροπαράγει και διανέμει στην Ελληνική αγορά.

Το FiberPro2 εφαρμόστηκε στην ευρύτερη περιοχή των νομών Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας. Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί του FiberPro2 είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στις DP 332-DP 396-DP 377 ποικιλίες βάμβακος ανάλογα με τις ανάγκες των 5500 στρεμμάτων που καλλιεργήθηκαν συνολικά.

Η επιλογή-ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών ξεκίνησε από την NOVACERT και τη Σπύρος Ανδριώτης Α.Ε πριν την σπορά και συνεχίστηκε σε όλα τα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου, δίνοντας έμφαση στην ορθή γεωργική πρακτική.

Ο φορέας TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε την ορθή εφαρμογή του πρωτοκόλλου FiberPro2 από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη. Οι παραγωγοί έλαβαν πιστοποίηση και κατά AGRO 2-1 & AGRO 2-2 που τους βοηθάει στα τρέχοντα προγράμματα βελτίωσης.

Στις 15/2/2018 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του FiberPro2 στους συμμετέχοντες παραγωγούς από την Novacert. Η Γ & Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε αναγνωρίζοντας τα θετικά αποτελέσματα της όλης προσπάθειας απέδωσε στους παραγωγούς την υπεραξία που δημιουργήθηκε για το έτος 2017.

Η Σπύρος Ανδριώτης Α.Ε, μετά της επιτυχή έκβαση του FiberPro2 θα συνεχίσει το πρόγραμμα την επόμενη καλλιεργητική περίοδο σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε περισσότερες περιοχές και με καινούριες συνεργασίες.

AGROTICA 2016

Η παρουσία της ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ στην έκθεση AGROTICA 2016.

SHARE TO