Καλλιέργειες

Δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν στον παραγωγό να γνωρίζει την καλύτερη επιλογή για το δικό του χωράφι.

Νέα προϊόντα

ΒΑΜΒΑΚΙ - DP 377

Μεσοπρώιμη ποικιλία με εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη..

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ - AGN 340

FAO: 350, 16 - 18 σειρές ρόκας και άριστο dry down.

ΣΙΤΗΡΑ - GRECALE

Πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ - ES AMIS CL

Πρώιμο υβρίδιο ηλίανθου ανθεκτικό στην οροβάγχη.