Καλλιέργειες

Δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν στον παραγωγό να γνωρίζει την καλύτερη επιλογή για το δικό του χωράφι.

Νέα προϊόντα

ΒΑΜΒΑΚΙ - DP 377

Μεσοπρώιμη ποικιλία με εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη..

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ - AGN HAMILTON

FAO: 700, 16 - 18 σειρές ρόκας και εξαιρετικό dry down.

ΣΙΤΗΡΑ - GRECALE

Πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ - ES NOVAMIS CL

Νέο πρώιμο υβρίδιο ηλίανθου με εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες.